Choose a language: English

Hymnal

CHRISTMAS (Hymns 1-10)

1. WULITA'SULTINENEW (lyrics)
2. NUJI EWLITE'TEKET (lyrics)
3. KISKUK NAJI (lyrics)
4. NUEL A'LELWI'A (lyrics)
5. WESKEWI'ETA'Q O' MALIA (lyrics)
6. WANTAQITPA’Q (lyrics)
7. NUJI WSITAWI'WEN (lyrics)
8. NISKAM MIJUA'JI'J (lyrics)
9. JUKU'E WESTAWI'EK (lyrics)
10. NUJO’TAQATIO’Q (lyrics)

LENTEN (Hymns 11-19)

11. SE’SUS WESTAWU’LK (lyrics)
12. SAQAMAW NUJEYWIT (lyrics)
13. NISKAM KLUTJIEWTO’T (lyrics)
14. MAWI WSIKEWITA’SULTINEJ (lyrics)
15. SE’SUS KE’SK EYKEK (lyrics)
16. KLUTJIEWEY AWTIKTUK (lyrics)
17. SE’SUS ESKIMNA’Q (lyrics)
18. MESKI’K NA ALASUTMAQN (lyrics)
19. APJI’TIMKEYEYM (lyrics)

SENT ANN (Hymns 20-32)

20. O’ SO’SEP (lyrics)
21. O’ SAPE’WIN A’NA (lyrics)
22. O’ MA’LI (lyrics)
23. MATLE'N (lyrics)
24. JIPKELMULEK (lyrics)
25. SE'NT A'N ALA'SUTMELSEWIN (lyrics)
26. KULEIN (lyrics)
27. ALMANTIEWA'KIK (lyrics)

Hymnal Lyrics

Hymn 1: WULITA’SULTINENEW

Kepmite’lmanej aq ketlamsituanej
Ketl pa Se’sus kisi eleke’wit
Wulita’sultinenew ta’n msikuiktuk elisink
Mawienej aq kesi’enej, mawienej kepmite’lmanej
Aq ta’n Petlemiktuke’k
Nqani wenjikuomk Westawu’lk etli skwijinuis

Top

Hymn 2: NUJI EWLITE'TEKET

1. Nuji ewlite'teket Niskam Waso'q wetkimut
Nqanikuomk wejku’iet, msikuiktuk ika'lut.
Lnui Niskamewit.
2. Meski'k ansale'wijik ta'n natakanutumi'tij,
telintu'tij nutujik, elisink mijua'ji'j,
Klistewit kjisaqamawit.
3. Me'j mna'q wesa'ta'nukek ta'n ki's paqtatekiktuk
Weji wli paqtatek, aqq ki's Niskamewiktuk
Sa'q weji Niskamewit.
4. Mawi msikilk Westawu'lk, aqq melkiknat sqatu
Teli pajiji ksalnu'k jel nepsa'lan l’nu
Lo'q epune'k nisa'sit.
5. Ki’l Se’sus ta’n tettuey, kaqama’tawalsewin
aqq ta’n teli opliey, ila’tuin teplo’tasi
ki’l nuji tpluteken
6. Wa’so’q tetliqatamin, ki’k eleke’witewey
Tali kisi mknimin, elsaqtek waisisuey
Ki’l mesta kisiteken
7. Teli Lnuamuksian, ki’l teli Lnuamuksin
Menaqanai, menaqanan, natawi ney, elp teleyin
Emteskimk sewiska’tu’n
8. Tlia’j mu pata’siwun, kesi amaskwipinen
Elue’wuti keska’tu’n, na teli kjipilmin
Ta’n te’sik mkamulamun
9. Ki’l Kjiniskam wekwisin, kkwis pejili ksaluet
Weji lkimtip ntinin, na nuji wsitawi’wet
Me’ pkwatui nenuan
10. Ki’k Sante’wulamutin, Lnui mjijaqamij
Weji nuka’sit ktinin, to’q Niskam mijua’ji’j
Me’ pkwatui nkesalan.

Top

Hymn 3: KISKUK NAJI

Kiskuk naji mittukalnek, lo’q wleye’n Niskam mijua’ji’j
Kiskuk naji mittukalnek, msit koqoe’l pajiji-ksalnek
1. Wa’so’q tetli mkite’lmulek, wuleye’n Niskam mijua’ji’j
Wa’so’q tetli mkite’lmulek, kji-Niskamewite’lmulek
2. Nqanikuomk makkelmulek, wleye’n Niskam mijua’ji’j
Nqanikuomk makkelmulek, weji lnuite’lmulek
3. Ntininenaq welimulek, wleye’n Niskam mijua’ji’j
Ntininenaq welimulek, i’paji weskaqelmulek

Top

Hymn 4: NUEL A'LELWI'A

1.Nuel a'lelwi'a,wsike'wita'sultinej, mi'soqo Petilemk kiskuk
lita'nej, Kji-eleke'wit naji nmianej.
Mawi emtoqalanej, Mawi emtoqalanej,
Mawi emtoqalanej, Niskam Mijua'ji'j.
2. Na tel nujo'taqatitki'k, naqsi pejita'sni'k
Se'susal, Malial, So'sepal we'jia'tisnika,
Na to'q elp kinu naqsi wije'wanej.
3. Kji-Niskam wkwisl, teli ksamuksit Wa'so'q
Msikuiktuk elisma'lut nqanikuomk
Ewli tetpoqa'lut, naji paqalamanej.
4. Teliktui wksitqamuis, ta’n mesta kisiteket
Teli wla’lnu’kw nuji wsitawi’wen
Tel melki-ksaluet jel me’j asiteksalanej.

Top

Hymn 5: WESKEWI'ETA'Q O’ MALIA

1. Weskewi'enej O Malia, weskijinuilisna wkwisl O Malia,
Nuel, Nuel, Nuel .
2. Aq ansale'wijik welita'sulttisni’k, Nuel, Nuel, Nuel, Nuel,
Nuel, Nuel, Nuel.
3. Mawi'enej kesi'enej, Mawi'enej kesi'enej, Mawi'enej
kesi'enej, Nuel, Nuel, Nuel.
4. Kuluk ansale'wijik Welita'sultisnik, Nuel, Nuel, Nuel, Nuel
ketl ki'l newti pjili sape'win.
5. Mawi'enej kesi'enej, Mawi'enej kesi'enej, Mawi'enej
kesi'enej, Nuel, Nuel, Nuel.
6. Muiua'lanej Se'sus, Muiua'lanej Se'sus, Muiua'lanej Se'sus
Nuel, Nuel, Nuel.

Top

Hymn 6: WANTAQITPA’Q

Wa'ntaqitpa'q, sape'wik wela'kw, wantaqtek aqq paqtatek
Pekaje’k Ma'li aqq wunijan, sape'wit mijua'ji'j,
Etlimpat wa'so'kewey, wantaqo'tiktuk
Wantaqitpa'q, sape'wik wela'kw, nujo'taqatitki’k nemitu'tij
Wa'so'k paqtata'sik, ansale'wijik wetewinto'q
Niskam weskijinuis, Niskam weskijinuis

Top

Hymn 7: NUJI WSITAWI'WEN

1. Se'sus ewlite'lmin, ewle'jultiek ankamin
Refrain: Nuji wsitawi'wen oqoj, nuji wsitawi'wen.
2. Ki'l Niskam mijua'ji'j, msit wuli mijua'jijk.
3. Kasa'tu wtlue'wuti'wal, ila'tu wkamulamunual.
4. Iknmuin nkesalninen, aqq mawi ksaltultinen.
5. Toqo me'kite'lmanen, weli na'skwet nkijinen.
6. Npu'kwi'te'lmanen So'sep, ta'n ki'l teli makkelmsip.
7. Ki'l Se'sus wkjisaqamawin, winjikl jikla'tuin.
8. Ki'l mesta melkiknan, ika'tuin koqaja'taqan.
9. Ki'l lnu'k nuji ksaljik. ankweyu elukutijik.
10. Wekwaita'tijik ila'l, wenmajo'ltijik ilkwija'l.
11. Ki'l weskijinua'luwen, iknmuin nulinpu'tinen.
12. Ki'l wa'so'q tetli wleyin, ktininke'l wksua'lin.

Top

Hymn 8: NISKAM MIJUA'JI'J

1. Pi'saniktuk Niskam mijua'ji'j, kesalkusin weji makkelmulek
Wa'so'k eykik, pe'stie'wa'lni’tij, ansale'wit nespi jipkekmulek
Ansale'wit nespi jipkelmulek.
2. Ewlamulek na jitnaqaniktuk, me' sqatu ki'l Se'sus wksua'lin
Telue'sip oqoj wksitqamu'k, mijua'ji'jk jukita'tij ntinink
Mijua'ji'jk jukita'tij ntinink.
3. Wejkwi’taiek to’q emitukalnek, melkiknan tlia’j ewle’jin
We’kwanman wjit wula pkewe’k, wjipqikayi’k sqatu maw milesin,
wjipqikayi’k sqatu maw milesin
4. Nqanikuomk naji meselmulek, jiksituin teli netawutiek
kulpisaqan emtoqatmulek, Kutjiktuke’l poqji apaji-lo’liek,
Kutjiktuke’l poqji apaji-lo’liek
5. Mita’tuin awaneyimkewey , elue’wuti poqnitpaqa’luek
na wjiaj kina’matinewey, nsitminen ketlewi kinue’k,
nsitminen ketlewi kinue’k
6. Ika’tuin elp nkamlamuninaq, wuleywaqn nketlamsitminen
Nujeywin njijaqamijinaq, Nulankwanen aqq majulkwalninen
Nulankwanen aqq majulkwalninen
7. Apje’jiek ta’n teli apje’jin, te’sipuna’n elp te’sipunaiek
Menaqanan, te’sin menaje’jin, teli wlmitu’n ketui wlmituek
teli wlmitu’n ketui wlmituek
8. Ninki’kwinaq ikasum wleyu, mestanimu ta’n pewatmi’tij
Nutjinaq Pa’tlia’sk ankweyu, mlkiknewa’l wl-lukewuli’tij
mlkiknewa’l wl-lukewuli’tij
9. Ki’l to’q kiskuk Niskam mijua’ji’j, teltamulek ewlistimuin
Nujo’teken ki’l nsisinenji’j, Pemawsiek me’j wiji-tkweywin
Pemawsiek me’j wiji-tkweywin

Top

Hymn 9: JUKU’E WESTAWI’EK

Juku’ie westawi’ek, kiskuk naji mittukalin
Ki’l weskijinua’liek, juku’ie wksitawi’in
1. Wa’so’k eymin, wji nisa’si, Juku’ie to’q wksitqamu’k
natqalin elue’wutiktuk aq npuaqaniktuk, ekwi’tawek juku’lapa’si
toqo ewlite’lmin, juku’ie wksitawi’in.
2. Punite’te’n ntlue’wutinal, Eli mitklpukueta’yek
ktinink elita’sultiek, Mntua’kik etamulek kepsaqa’tun tli kaqanl
aq Wa’so’k panta’tuin, Juku’ie wsitawi’in
3. Teltaweyek jiksitmuin, ntalasutmaqanminal
kplaqanek ela’tuekl, Mukk tiksika’tuin
Moqe’j ap ma’ pata’lnuek, Niskam apiksiktuin,
Juku’ie wsitawi’in.

Top

Hymn 10: NUJO’TAQATIO’Q

Nujo’taqatio’q wije’tultinej
Na’t nmianej Westawu’lkw, kwilmuane mijua’ji’j Ma’lial wplaqanek
Metowistoq msit wikumulk, tetaqi naji namianej.
Nqalanej ktue’minaq, meset pa’ lita’nej
Mukt wen naqa’siwij, meset wikumulk
nat nmianej wktwejkinaqanemk, eleke’wijik teleke’witemual.
Tlia’j kesik mtuipuk, tlia’j tkey mtue’k
Ktlamsitmu’tik siawita’q, ktlita’suaqnuow klu’ktij
ktu’-kwiluoq Kji’niskam, mu koqoey jipatminow.
Wskijinu’timk kunjenaq eyk, meset welkwija’lulk
Asite-muiu’atmuanej kesaltimkeweyminaq
Mawi muiu’atmuanej, wjit ta’n teli ksalulk.
Kji-Niskam ewlistuin, kasa’tuin nsaqpiku’ninal
kplaqanek elmitklpukultiek, wenmajita’suaqaniktuk eymek
Tetaqa’si msit iknmuin klu’sutim aq kwantaqo’tim.

Top

Hymn 11: SE’SUS WESTAWU’LK

1. Kniskaminu weji pkisinkis, kinu ta’n eymu’ti’k ketui wsitawu’lkwek
Se’sus westawu’lk mu’iu’alanej
klutjeweyiktuk ksi’ wlimanej
Mawi ksalanej, mawi ksalanej
2. Wenmajita’sis jel ejelies, ika’taqniktuk tetli maltewitknies
3. Weskaqelmutek weji ko’qa’lus, kejipilutek Selu’salemk ela’lus
4. Wsiskuk taqamus jel eluskomus, klapis l’uiknek tes iali winitpalamus
5. Pila’tewiktuk nipisoqonto’s, kilniji kawiksa’q aptiko’pilo’tlusni
6. Niskam wkwisl newtikilijl, elue’wultijik puski malikima’tijl
7. Npuaqaniktuk kisi l’sumutek, klutjieweyek telki’k ewe’ksipnek
8. Wklutjieweym pemi nikatkis, teli ksukkisnek jel ewli i’aliki’pu’kwes
9. Mesta liamus, sik pa wkwijl, Kalpe’l awtiktuk ewlite’lmsipnl
10. Klutjewto’tek eli nepsa’lus, mesta wtinin ewksami ksinukwaqsip
11. Wmaltem telijuik istaqe’ jipu’ji’j, teli temik wa’qi jel paqalaptmik nisiaq
12. Toqo wisqnek wettimu’sipnek, tepne’kleweyek ketaqamo’tlulkisnek
13. Kinu elue’wulti’k weji pewjalqus, teli winiplnus, teli ktanus, weji ne’po’s
14. Ntaqo’qoniktuk etli ekulamis, netna kmu’jiktuk weji msita pepso’tekes
15. Klutjiewta’sit weskaqelmanej, Kji’niskamewiktuk i’paji emtoqalanej

Top

Hymn 12: SAQAMAW NUJEYWIT

Saqamaw nujeywit wli pmawsites
kisa’lit msaqanisma’sin
ela’lit wli mijipjewaqaniktuk
tepow samqwan wantaqpaqte’jk
Njijaqamijl apjila’lajl
aq elkoqatawti’kmuit
awti’l eltekl sape’wutiktuk
wjit ta’n teluisit
Ia’j mpuaqanipniktuk i’alimtimai
wine’j ma’ jipatmu
nulsukuin ki’l nipisoqonm
aq ktaptu’n weji mlkitai
Patalutim ila’tuin wskaluaq
ta’nik ketanijik
mima’tuin nunji
nqanipsoqonim paltijuit
Klu’suti aq ewlite’lsuti
wiji kespawsites
aq Niskam wi’k tetli
i’aptiqalates.

Top

Hymn 13: NISKAM KLUTJIEWTO’T

1. Juku’e toqo wen majita’sinej
Ma’li elkomiktu’lk
Jukwita’q maw wen majita’sultinej
Niskam klutjiewto’t
Je’ mu’ saqpiku’ni’ewun
Sma’knisk metui’plna’tijek
Kekkam teli ewul-qapijink
Niskam klutjiewto’t
2. Ke’ na’ji kikjipukua’tinej
Niskam klutjieweymk
Kekkam maltewiaq epmepikaj
Niskam klutjiewto’t
Je’ mu’ saqpiku’ni’ewun
Sma’knisk metui’plna’tijek
Kekkam teli wantaqi-qapijink
Niskam klutjewto’t
3. Wkwijl Malial eymilisn
Elkomiktuajek wutjl
Niskam kisi wsitawi’u’lkis
Klutjieweyiktuk
Je’ mu’ saqpiku’ni’ewun
Sma’knisk metui’plna’tijek
Kekkam teli ewul-qapijink
Niskam klutjiewto’t

Top

Hymn 14: MAWI WSIKEWITA’SULTINEJ

1. Mawi wksikewita’sultinej aq wli nepsapekia’tinej Se’sus kiskuk minu’nsitek, Alelwi’a’l.
2. Atel pa paqapeniaqek skimtuk weji wunaqa’sisnaq ta’n tetli wutqutalutaq, Alelwi’a’l.
3. Nekla etli skima’tisni’k jipsi we’kwata’sultisni’k nemia’tijek minu’nsilij, Alelwi’a’l.
4. Wapekna’p ansale’wit telimasnika e’pilitka: Ta’n kwiluoq ki’s minu’nsiaq, Alelwi’a’l.
5. Toqo el me’sua’sisnika msit apustale’witemka wlankua’tik telimasnika, Alelwi’a’l.
6. Weji paqalaiultisni’k aq kesi weskewita’sultisni’k nemia’titek wksaqamamual, Alelwi’a’l.
7. Msit wekla newte’jita’q tlisip moqwe’j eymuksipnaq Tuma teluisisnaq, Alelwi’a’l.
8. Pekisinlitek telima’tisna aq telaknutmua’tisna: Kiskuk Se’sus nemi’kittaq, Alelwi’a’l.
9. Sqatu Tuma telimasnika: mu telianuk nemioqaq, mu wen kilow ketlamsituaq, Alelwi’a’l.
10. Se’sus apj elime’sua’sisnaq toqo Tuma-al elasna apj ketui mektuin Tuma? Alelwi’a’l.
11. Epmepikai nepsaptimui aq ta’n tetli pewja’li’tis, kpitn pija’tu, Tuma, Alelwi’a’l.
12. Tuma nemiatek Se’susal, lo’q pa paqalaisina, Niskam nsaqamam telimasna, Alelwi’a’l.
13. Melki ketlamsitasultisni’k ke’sk mu koqoey nemitu’tikwek nekla to’q pejili wlo’ltitaq, Alelwi’a’l.
14, Na na’kwek emtoqatimnej, mu’iuatimnej, kepmite’timnej aq menaqaj wli ntunej, Alelwi’a’l.
Alelwi’a’l, Alelwi’a’l, Alelwi’a’l, Alelwi’a’l, Alelwi’a’l.

Top

Hymn 15: SE’SUS KE’SK EYKEK

Se’sus ke’sk eykek ika’taqaniktuk Lo’salipie’l teluisiksipnek, tlisip teli ksi wenmajita’sis jel nuku’j ejelies; teli mtui ksinukwas jel maltewi tkinies, ktlue’wutinal siktalsipnl. Kinu to’q saqpiku’ninal aq wksaqpikunual maw kpeka’tunej, teltawes teltawutinenow, teli alasutmas tli alasutmanej aq ta’n teli ksi wenmaje’ksip mu apj piama’tuanenow,
Wmaltem telijuik istaqe’ jipu’ji’j teli temik wa’qi jel nisiaq; Se’sus eta nipisoqonto’s; Na weji malsaqita’sni’k metuiplnanew Westawu’lkl. Kinu to’q kaqi’sk lintunej ka’qinu teli puski wini matnus teli ksekewilnu’k ki’kajita’nenew elue’utiktuk; Na wkjit tesik to’q Westawu’lkl metui plnaneno .
Toqo Se’susal oqonoqnpila’tijl aq aptiko’pila’tijl kawiksa’q. Aq telimtuiplna’tijl kjilipqitayi’k eyk wkwisl newtikilijl, jel tel malikima’tijl. Kinu teli ntawi meteskulti’k kektuk pekwata’tu’k teli pepsiman; nala to’q pe’j-pemi ankite’timnej ta’n metuimu’lk mu nsku’muanenow
Ki’s kisi malikima’titek Se’susal wesua’la’tisnal, naji klutjewta’tisnal ela’la’tisnal ta’nl nuji apjitekelital ke’sk Westawu’lk wklutjeweym peminikatkek teli ksukkis teli aliki’pukwet, telmetoqop teli mlki aniaptimnej; mu nuku’j Westawu’lk nawulsewkuneno aq na jijklue’wji’j teli wantaqe’k kinu elp winpasultinej teli wantaqo’ltineno
Se’sus mesta eliamus, sik pa wkwijl, ankweyasipnl klutjiewto’s nepsa’lus; skwayike’l etli klutjiewto’snik tapusisni’k nuji kmutnetki’k, Toqo Se’sus ekulamis, Na telines Westawu’lk, kinu pa weji nes ktininenu, telik salnu’k; ktlue’wutinal wkjit wetanus. To’q muimanej, muimanej to’q! Kinu, meluij muisultinej Eln oqoj Kjisape’wit tela’lu’k kinu sqatu tla’lulkutenew elue’wulti’kw? To’q mu nqatultinej Se’sus Klutjieweym kpeminikatimneno; na kektuk elmi’knik pkwatulkutow wlita’sultinenow.

Top

Hymn 16: KLUTJIEWEY AWTIKTUK

Weji ksite’lmulek, ki’l weli kmu’jin
meskilk oqoj ta’n ktininiktuk teli oqotkweto’s,
Aq weji wli ksamuksin
Kulamo’qualukun jijklue’wji’j wmaltem.
Westawu’lk napimtme’wanej, to’q jukimtma’j
Weji maltewa’sit
Kmu’j oqoj teli ksukkis
Klutjiewey, klutjiewey, kepmite’tasik.
Chorus: A’qai nkijinen, nkamulamuninal
Ika’tuin tetli klatkweto’s
Kwis Westawu’lk.
A’qai! Se’sus, kklutjieweym
Ntelue’wutinal nespi pema’tu’nl,
Ktinink oqoj mawi pilso’tasik
Elimtui, elimtui, kipoqa’tikl.
(A’qai nkijinen...)
Niskam menaqanewa’lsit
Ta’n teli ksukk malqopaqto’kwetek
O’ waso’qo’l mestakisitekelijl.
E’wa’iji, e’wa’iji, elp ne’pata’tijl.
(A’qai nkijinen...)
Tami elien, ki’l Se’sus wekwisin,
Tami ta elien Ma’li?
A’qai apukjik, nmiatesk kwis me’ki ksalt
Wenqatamu’k, wenqatamu’k, kmtniktuk.
(A’qai nkijinen...)
Ki’l Slinek tele’awin
Ke’j sata’si, kmu’j ni’n pqutnikattis
teli l’ue’wianel
Nse’susem, nse’susem, apoqonmuates.
(A’qai nkijinen...)
Tala’sikek teli klu’si’p
Sape’winu’k weji wlita’sulti’tij
Kilew net nemituoq
Me’j etuk, me’j etuk, emeteskultioq.
(A’qai nkijinen...)
Ketui ne’pataqatijik
Nenaqite’tmi’tij oqotkweta’new
Teli wini plna’tijl
Jel ta’puewey, jel ta’puewey, saqatuetesink.
(A’qai nkijinen...)
Isle’liktuk e’pitewioq
Telunmajeyi mu ktatkitemuktuip
meluij atkitemuimsultik
Aq knijanuaq, aq knijanuaq, alasutmelsewuk..
(A’qai nkijinen...)
Si’stewey saqatuetesin
Etuk mu ki’l mesta melkiknawun?
Elue’wuti kewa’liskis
Aq ela’lisk, aq ela’lisk, npuaqaniktuk.
(A’qai nkijinen...)
Anquno’q ansale’wioq
Ktininuow wekisitaqanit
Eln ewli laqana’tasik
Wktinin, wktinin, aq mesta jilo’tasik
(A’qai nkijinen...)
Tala’tekeio’q sekewi l’nuioq
Kji-lue’wuti ketui kiskaja’tuoq
Net kmu’j npaqani npo’qon
Weji ila’tuoq, weji ila’tuoq, ta’n nutaptuklu.
(A’qai nkijinen...)
Wla teli mtuamu’k, kuntal
Maja’tikl aq sewiska’tikl
Na’kuset oqonoqopisa’sit
Ke’sk Se’sus, ke’sk Se’sus, ekulamijel.
(A’qai nkijinen...)
Mawi msikata’sin Ma’li,
Kwis Se’sus ankamt kisi ne’po’t
Nwestawu’lkiminen ne’po’s
Me’ki ksalt, me’ki ksalt, kisi klutjiewto’s.
(A’qai nkijinen...)
Na ktutqutaqanmiktuk
Se’sus kwayij tetli ketui npim
Na’tel kesaltimkeweyiktuk
Nuja’tu’n, nuja’tu’n, piley skwijinuti
(A’qai nkijinen...)
Nsaqamam njijaqamijuiktuk
Ika’tui teli winiplnulkip ,
Elp nqasi apoqonmui
Klapis Wa’so’q, klapis Wa’so’q, li wunaqa’si.
(A’qai nkijinen...)

Top

Hymn 17: SE’SUS ESKIMNA’Q

Se’sus eskimna’q amaskwiplnatek, pipnaqanek wesua’toqsipnek, pqatayik elapa’sis ki’l Ewujit ktinin, mesta pekui Kjiniskamewin, kisi muiualiskek, tlisip ilutkisnek pipnaqanek tema’toqsipnek. Toqo nenesatkina’snika wnaqapemka elasnika: Wksua’tuk malqutimuk. Wla oqoj na’qi, wkjit kilew wji klutjiewteyiten, te’s tela’tekeyoqel kisi tla’tekey, na wkjiaj nenuite’liminow. Na pa elp kisi wloqatalulti’titek Se’sus wesua’lasnl mekite’limuksilipnl nqanipsuniml apj kisi muiualiskek, pejili Niskamewin tlisip tetpi ilumasna nqanipsunima.
Elasnika: wksua’tuk maw nsamqultik wla oqoj nmaltem wkji kuta’tuten na wkjit kilew te’sioq, aq ktitik pikweltaq, wkji kasui’kimuaten ktlue’wutiwal. Na ketuk, nsaqamaminen, weji wli nenuite’lmulek , ta’n teli amaskwiplneksip aq ta’n teli minu’nsi’sip, kisi wutqutalnek, aq elp wa’so’q, ta’n teli wli wnekieksip.
Nekla pa msit teleyi’pnl wksitqamu’k ke’s eyminek , istaqe’j apj nike’j paqaptmikl: t’es oqoj pa’tlia’s alame’sikejl tlisip mu pelianuk iapsquate’tminow ta’n teli wli pkuatelkepna.

Top

Hymn 18: MESKI’K NA ALASUTMAQN

Meski’k na alasutmaqn kpmite’tminej, muiuatminej, wla oqoj eli’kasik Se’sus wa’qi, aq wmaltem, aq wkjijaqamijl pisilijl, elp eyk wniskamewuti melki ketlamsitminej. Telapukues Sesukuli ksaqamaminu, kepmite’lmulek, emtoqalnek, Se’sus wetelekemiek. Lo’q apji’ek na wkjit pekwatuiek, telki’kwetalalu’liek elp me’j kepmite’lmulek, ktinin wekuisit Niskam aq Wejiwuli Niskam. A’men.

Top

Hymn 19: APJI’TIMKEYEYM

Apji’timkeweym ansima pa wksikato’qonin,
msit ki’l wa’so’q kisi wnaqipketa’luen,
Melki ika’lin mu nmalqopaqska’kunen , ta’nik ki’kaji matnina
miknik. wli nkuti nesusutin, makkelmulek, temtoqalnek.
Apji’ek ki’l oqoj, pekwatuiek na pejili apji’timkeweyiktuk meski’k nuja’tunen apetimuaqn.
A’-a’-a’ men

Top

Hymn 20: O’ SO’SEP

O’ So’sep, weleyin, ki’l ktinink
me’selmulek, wa’so’q aq maqamikek
kiskuk weskaqelmulek, wkjit ki’l
So’sep ki’l, Se’sus weli ankweyasip apusqikin
Aniapsuti, mu etuk kisi mesitamuluek, ntlue’wutinal
maskeltimeki’l me’j to’q ewlamikekk.

Top

Hymn 21: O’ SAPE’WIN A’NA

O’ sape’win A’na, Se’sus Niskam ukumijl, Ma’li
wkwijl sape’wilijl, Ki’l knijanji’j weskaqeltimulen.
Ninen lo’q elue’wultiek me’j sqatu ma’w elitaiek,
O’ sape’win nukumijinen, aniapsimkewey iknmuin.
Pejili sante’win A’na, jikimuk kiwnaqaj ka’qan
ta’n ninen na’te’l ala’titesnen, apoqonmuin, ela’sutmelsewin.
O’ si’stewey sape’win A’na, A’na, nukumijinen ta’n
ninen l’nuiek, wisqisultiek l’nuiek ki’l ktinink elitaiek.
Nike’j ki’l wa’so’q epin, kuji’j Se’sus ewlite’liminamij,
ntlue’wutinal kasa’tuinamij, kulaman wa’so’q piskweta’tesnen
O’ sape’win A’na, Ma’li wa’so’q kji-saqama’skowin o’kwijl ala’sutmelsewin
O’ sape’win A’na, Ma’li wa’so’q kji-saqama’skowin o’kwijl ala’sutmelsewin

Top

Hymn 22: O’ MA’LI

O’ Ma’li pejili saqama’skewin wskijk kloqowejk epin’ wen ktinin kisi’skis nekm nuseskwalsip.
Elp ta’n wen pata’sik, ki’l oqoj mu kisi pata’suin, O’ wkjit ktinin tuopiti’l wa’so’k epin. ki’l mesta eleke’win ka’qn.
Pekajeyin o’ wjietow o’ wkjit ktinin weli na’skwen pa’titesnen wa’so’k ntlita’nen, pejili sape’win aq pejili na’skwen.
Se’sus wkwijl alasutmelsewin o’ wkjit sape’wa’sin. Ma’li ktinin l’nu’k elasumiskik elp me’j eptawesnik nike’j ninen mu ktalutamulinen.
O’ Se’sus kutj wtinaqink wa’so’k epin, ninen elue’wultiek ewlite’lmitesnen, wkjit ktinin ketlamsitmu’tiek.
Kepmite’lmulek ktinin westawi’eksip weskijinui’sip na’skwet wktlamiluk; elp me’j kepmite’lmanej wekwisit Niskam aq wejiwuli Niskam.
A’men.

Top

Hymn 23: MATLE'N

Matle’n aq Ma’li ki’l pejili ksaluen. ki’l teli ksamu’k kmtaweknim ewni’skeke’sip.
Ki’l wksitqamu’k tewa’lulkek epkwa’si’sip. Na pa elp klutjewe’l pema’tu’tij wekla klutjewe’l pema’tu’tij.
Wekla wa’so’k wetakutkik wen to’q mawi ksikelmuksit wejiuliniskam eta nekm pejili ksikelmuksit.
Ta’n te’si’kw kisi sikntasulti’kw mawi ksikekmuksit. Wen to’q wejiwuli niskaml kisi piptoqipska’lasinn, westawu’lsk eta nekm kisi piptoqipska’lasinl.
Wen to’q kji-pa’tlia’ska kisi aknutmuasnika, westawu’lkw eta nekm kisi aknutmuasnika, kilow ansale’wioq talite’emoq wla mtawekn ninen to’q tali elasuttesnen pata’lnultiek kilow ansale’wioq talite’tmoq wla mtawekn.
Na ninen weji nutqwate’lsultiek jel mu kisite’tmuek, ta’n telite’lsultiek.
Kilow ansale’wioq talite’tmoq Westawu’lkw tewa’luj na kinu weji mawi kelutmalsewu’k ninen to’q westawu’lkw nkamilamunk aniapsuti ika’tuij.
Ankite’tman tanik klutjieweyiktuk oqotkweto’lkek melki ankite’tman nuku’j to’q msit ntinin iknmul.

Top

Hymn 24: JIPKELMULEK

Ki’l Niskam, jipkelmulek: Ki’l saqamawin pa’qaqnimtoqualnek.
Ki’l sa’q me’j-eymin wekwisin msit ta’n telutki’k.
Maqamikew kepmite’lmisk, msit ansale’wijik wa’so’ko’l aq ta’n te’si’tij, mawi pekwite’tmi’tij mlkikno’ti, kelepim aq selepim, siaw pa ktininke’l teli sawjik
Sape’win: Sape’win: Sape’win
Saqamawin Niskam sa’pot, wa’so’k aq maqamikew mesta waju’tikl, teli pekwiksite’lmuksin.
Ki’l apustale’wijik. teli wlimawie’tij: Ki’l meltamtuk kejitu’tij.
Teli wli pikwelumnjik ta’n te’si’tij. Ki’l weli ntepluk telki’k wapekna’mi’tij, alasutmaqn wkjit wetanutki’k. mawi kepmi mtoqaliskik. Ki’l pa msit tami maqamikek ta’n tetuji msiki’k. Sante’wi mawio’mi mesta makkelmisk: Wekwisin. mesta pekwi ksite’lmuksin.
Aq ta’n ansima pa kwis newtakit tetpi ksite’l-muksit: Aq elp ta’n nuji ilkwija’luet ktiniewaq weji wli niskamewit.
Ki’l ketukelis. Kjieleke’win pejili ksamuksin.
Ki’s sa’q me’j eymin. Niskam ewutjin. Ki’l kisite’t-mnek L’nu’k kustawian. Mu maskite’tmoqsip na’skwet wtlamiluk kteli L’nua’lisin. Ki’l kisi pepso’timnek npuaqani kinisuik-enek, tlisip wa’so’k teli ka’qanal panta’tasipnl ketlamsitekewinu’k. Ki’l kjiniskam wtinaqank epin, wekuisitoqsamuk-sutiktuk tetli kiskatpin. Pkisintesk naji tpelo’teketesk, teli ketlamsitmek. Ki’l toqo alasumulek wenaqapemink ktewlaman knewite’lman, ta’nik pekwateltipni’k kmaltem pejili mekite’tmek ika’tu’nek. Iapjiw ksamuk-sutiktuk ta’n wetpunuti’tij wesantimnej, elp wekla pkwatu tli wli tpian. Saqmu, to’q wksitawi-ewanik aq ta’n ktalikam menaqaj wlo’te’n. Aq ankweyu nekla, aq luinaqi kpetal klapis iapji wulo’tiktuk. Msit pa te’sina’kwekl, me’j pemi mu’iualnek aq me’j pemi mtoqatmulek teluisin, me’j pa nike’j aq iapjiw elmi’knik wlite’ten, nsaqamaminen, kiskuk ekua’tuiten elue’wuti mu i’kewinan.
Ewlite’lmin nsaqamaminen iamuj to’q ewlite’lmin peikwa’sij ntininenaq ewlite’lsuti. Tlisip pejili elita’sultiek ktinin. Ki’s, nsaqamam, ktinin elita’siek, na wkjit ma ksekaw iapjiw.
A’men

Top

Hymn 25: SE'NT A'N ALA'SUTMELSEWIN

Ki’l sape’win aq welmitu’n Se’nt A’n
Se’nt A’n ala’sutmelswin (repeat after each invocation)
Ki’l kwesawu’lkuminu wkumijl.
Ki’l pejili na’skwet Ma’li wkwijl.
Ki’l ktinink kniskaminu weji tkweyaqat.
Ki’l kisikuikl minijkl aloqomanaqsi’l.
Ki’l eleke’wijik wetapeksinik.
Ki’l ktinink ansale’wijik weji wlita’sulti’tij.
Ki’l pitui wniskamijinaqi’k ktinin wetusitki’k.
Ki’l nikani kjijitekewinu’ki’k aknimiskisni’k.
Ki’l wlaqanin sape’wuti’l waju’pinl.
Ki’l ktinink pipujaqamamk ketlamsituaqan.
Ki’l ktinink pipujaqamamk alasutmaqan.
Ki’l alasutmo’kuomk wekalusan.
Ki’l ktinink elue’winu’k elikasultijik.
Ki’l nuji nkasumjik weli alasutma’tijik.
Ki’l tepqatmu’tijik nuji ilkwija’lijik
Ki’l siku’skaq ktinin
Ki’l alaqtekewinu’k
Ki’l naskultijik ktinin wsaqama’skewi’tij.
Ki’l nuji alita’jik nutawti’kmajik.
Ki’l kesinuka’tijik nuji
Ki’l ewle’jultijik nuji wka’ljik.
Ki’l nekapiko’ltijik nuji wapi-kwa’lijik.
Ki’l mu netawuti’kw nuji wlipilnua’lijik.
Ki’l kepistaqana’tijik nuji ilistaqanewa’lijik.
Ki’l wenmajita’sultijik nuji wli ila’lijik.
Ki’l Mi’kmaq l’nu’k ktinin weji-eleke’skumi’tij
Se’sus nutuin, Se’sus ewlistuin.
Ksaqamaminu kesalapnl Se’nt A’nal
aq miamuj kesatkis wkelu’sutim.

Top

Hymn 26: KULEIN

Kulein ki’l pekui eleke’wis’kewin Wa’so’q, pekwatuiek
oqoj ntewlite’lmuksinen, nuli wskijinultinen, nuli
wantaqo’ltinen aq mu ntejelite’lsultinen, kulein.
Ninen epek weji wjiku’ltiek pemi______________
elkomiktulek, wejite’lmulek, wla wsitqamu tetli
atkitemultiek mewikasultiek.
Ki’l me’ki na’skwen ntkelutmalsewiek, mawtamulek,
ewlamin ntininenaq, elapa’si
To’q elp pekwatuin __________ nme’suanmanen.
Se’sus, lo’q kelu’sin, aq kjisape’win,
weli na’skwen malia.

Top

Hymn 27: ALMANTIEWA'KIK

1. Ki’s sa’q almantiewa’kik, Se’nt A’n welimkusin,
weja’tekemk l’nua’kik tett nataknimkusin.
(Mawi-ntumk)
Se’nt A’n mawi sape’win, ki’l nukumijinen,
welmitu’n, jiksitmuin ntalasutmaqnminen.
2. Ki’s sa’q l’nu’k Unama’kik, pemi mtoqaliskik
Aq tami se’k Mi’kma’kik knijank nenaskik.
3. Ki’s sa’q sesaki’kewey, aniapsuinuiktuk
Kekina’matimkewey mesnmi’tis l’nu’k.
4. Ki’s sa’q Kanataewa’kik, eleke’skewin
Meski’k saqamawa’kik, Listukujk kiskatpin.